Genel Bilgiler

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Doktora Programı 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bilimsel araştırma ve uygulama odaklı bir öğretim programına sahip doktora programının amacı öğrencilerin ileri düzeyde uzmanlaşmış bilgi, beceri ve deneyim edinmelerine, güncel literatür bilgi ve bulgularını takip ederek bilgi üretebilmelerine ve bunları ilgili kişi/kurumlara etkin biçimde aktarıp uygulayabilmelerine yardımcı olmaktır. Eğitim programı % 30 İngilizcedir; bilimsel araştırma ve yönteme ilişkin zorunlu ve psikolojinin alt alanlarına özel seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu doktora programının temel amaçları ise şöyle sıralanabilir:

  1. Psikolojinin farklı alt alanlarından hem kuramsal hem de uygulamalı bilgi birikimine ve becerilerine sahip,
  2. Gerektiğinde yeni durum ve koşullara bilgi ve becerilerini uyarlayabilen,
  3. Ulusal/uluslararası düzeyde bilgi ve bulguya ulaşma konusunda farklı araçları kullanarak özümseyebilecek,
  4. Alanındaki çeşitli konulara bilimsel araştırma yöntemlerini uyarlayarak tartışabilen ve özgün bilgi üretebilen,
  5. Ürettiği veya edindiği bilgi ve beceriyi etkin biçimde ilgili kişi ve gruplara aktarabilen,
  6. Mesleki sorumluluğunun farkında ve etik hassasiyete sahip doktora mezunu psikologlar yetiştirmektir.

Bölümümüzde doktora programları “Psikoloji” başlığı altında açılmaktadır, ancak 3 farklı modül altında ders alma ve tez yazma imkanı bulunmaktadır: Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Deneysel Psikoloji.

Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.