Sıkça Sorulan Sorular

Psikoloji Ana Bilim Dalının altında açılan Yüksek Lisans ve Doktora programı genel midir, yoksa alt alanlara yönelik ayrı programlar yürütülmekte midir?

Cevap: Psikoloji başlığı altında açılan Yüksek Lisans programının üç farklı modülü vardır: Deneysel, Sosyal ve Uygulamalı Psikoloji. Yine Psikoloji Doktora programı iki ayrı modülü kapsamaktadır: Sosyal ve Uygulamalı Psikoloji. Bu alanlar dışında psikolojinin diğer alt alanlarına yönelik bir lisansüstü programımız (Örneğin Gelişim Psikolojisi) bulunmamaktadır. Bu farklı modüllerin her biri, her sene, kendisine ait farklı kontenjan belirlemektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasında bu kontenjanlar her sene ilan edilmektedir. Yine bu programlarda bazı ortak zorunlu dersler olmakla birlikte, her birinin kendine özgü seçmeli ders havuzu vardır ve öğrenci hangi modüle kayıtlıysa o modülün seçmeli ders havuzundan ders seçmekle yükümlüdür.

Psikoloji Ana Bilim Dalının altında açılan modüllerden birini kazanan aday daha sonra diğer modüle geçiş yapabilir mi?

Cevap: Psikoloji Ana Bilim Dalının altında açılan lisansüstü modüller arasında geçişler mümkün değildir.

Lisansüstü bilim sınavlarında ne tür sorular sorulmaktadır?

Cevap: Araştırma yöntemlerine yönelik ve başvurulan alanın temel kavram ve kuramlarına yönelik sorular içeren açık uçlu bir yazılı sınav yapılmaktadır. Yazılı sınava ek olarak adaylar sözlü sınava alınmaktadırlar. Sözlü sınavda adayın bu programa neden başvurduğu, şimdiye değin yaptığı çalışmalar ve gelecek hedeflerinin yanı sıra alanın temel kavram ve kuramlarına yönelik sorulara yer verilmektedir.

DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından başvuruda istenen belgeler arasında referans mektubu bulunmamaktadır. Referans mektuplarını sınav öncesinde jüri üyelerine ulaştırmak mümkün müdür?

Cevap: Adaylar başvuracakları modülün Anabilim Dalı Başkanına referans mektuplarını posta yoluyla gönderebilirler. Adres bilgilerine web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Psikoloji lisansı dışında farklı bir bölümün lisans programından mezun olanlar Psikoloji Lisansüstü Programlarına başvurabilmekte midir?

Cevap: Psikoloji Lisansüstü Programlarında psikoloji lisans programından mezun olma ön koşulu olup, farklı bölümlerden yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Bu adaylar bilim sınavına girseler dahi sınavları geçerli değildir.

Psikoloji lisansüstü programlarda açılan derslere özel öğrenci olarak katılmak mümkün mü?

Cevap: Her akademik yıl için Psikoloji Ana Bilim Dalı açılan lisansüstü dersler için kararlaştırdığı özel öğrenci kontenjanını DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bildirmektedir. Bu kontenjan sayıları enstitü öğrenci işlerinden öğrenilebilir (http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/sayfa/21).

Resmi olarak henüz mezun olmamış, ancak başlayacak yeni akademik yılda mezun olacak adaylar lisansüstü programlara başvurabilir mi?

Cevap: DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetmeliğince lisansüstü programlara başvuracak adayların online başvuru tarihi itibari ile mezun olmaları gerekmektedir. Bu adaylar bilim sınavına girseler dahi programa kayıtları yapılmamaktadır.

Lisansüstü programlar kapsamında yürütülen araştırmalar için uygun laboratuvar olanakları var mıdır?

Cevap: DEÜ Psikoloji Bölümü’nde bir Klinik Psikoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca Deneysel Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Derya Durusu Emek Savaş DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı’nda bulunan Nöropsikoloji ve EEG Laboratuvarlarında laboratuvar şefi ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Psikoloji Lisansüstü Programlarına başvurabilmek için İngilizce dil koşulu var mıdır?

Cevap: Psikoloji Lisansüstü Programları %30 İngilizcedir. Yüksek lisans başvurusu ile ilgili bilgilere http://www.sbe.deu.edu.tr/public/document/ogrenciIsleri/programlar/tezliYL/TezliYL_TCVatandaslari_BasvuruKilavuzu.pdf adresinden, doktora başvurusu ile ilgili bilgilere ise http://www.sbe.deu.edu.tr/public/document/ogrenciIsleri/programlar/doktora/Doktora_TCVatandaslari_BasvuruKilavuzu.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Bunların dışındaki sorularınız için ilgili anabilim dalı başkanları ile iletişim kurabilirsiniz.