Müfredat

Programın en güncel haline DEÜ Bilgi Paketi sayfasından ulaşabilirsiniz.

D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 25
TOPLAM: 30
1. Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 5051 KLİNİK GÖRÜŞME VE DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 PSİ 5085 KATEGORİK VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 PSİ 5055 ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ VE PSİKOTERAPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 PSİ 5057 KLİNİK PSİKOLOJİ VE MESLEKİ ETİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 PSİ 5059 GRUP DİNAMİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 PSİ 5061 YAKIN İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 PSİ 5063 BENLİK PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 PSİ 5065 BİLGİNİN BİLİŞSEL TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 PSİ 5067 ENDÜSTRİYEL VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 PSİ 5069 İNSAN PSİKOFİZYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 PSİ 5071 İLERİ BİLİŞSEL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 PSİ 5073 BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ * SEÇMELİ 3 0 0 9
G 13 PSİ 5075 TEMEL NÖROPSİKOLOJİ * SEÇMELİ 3 0 0 9
G 14 PSİ 5077 POLİTİK PSİKOLOJİ VE KÜLTÜR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 15 PSİ 5081 KLASİK TEST KURAMINA GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 16 PSİ 5083 R İSTATİSTİKSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 17 PSİ 5053 UYGULAMALI PSİKOLOJİDE KÜLTÜREL FAKTÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 PSİ 5198 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 PSİ 5026 PSİKOLOJİDE İLERİ DÜZEY İSTATİSTİK* ZORUNLU 3 0 0 9
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 14
TOPLAM: 30
2. Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 5022 PSİKOLOJİDE ÖLÇEK GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 PSİ 5082 ÖRTÜK DEĞİŞKEN MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 PSİ 5028 PSİKOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 PSİ 5030 ZEKA DEĞERLENDİRMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 PSİ 5032 COGNITIVE-BEHAVIOURAL PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOPATHOLOGY * SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 PSİ 5034 BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 7 PSİ 5036 AİLE TERAPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 PSİ 5038 KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 PSİ 5040 SOSYAL ETKİ VE LİDERLİK SEÇMELİ 3 0 0 7
B 10 PSİ 5042 SOSYAL BİLİŞ VE TUTUMLAR * SEÇMELİ 3 0 0 7
B 11 PSİ 5044 SOSYAL PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR * SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 PSİ 5046 DİL VE ZİHİN SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 PSİ 5048 KÜLTÜR VE PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 14 PSİ 5054 NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 15 PSİ 5056 DAVRANIŞIN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 16 PSİ 5058 GRUPLAR ARASI ANLAŞMAZLIKLAR VE TEMAS SEÇMELİ 3 0 0 7
B 17 PSİ 5080 BİYOİSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 7
B 18 PSİ 5024 KİŞİLERARASI ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK * SEÇMELİ 3 0 0 7
3. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM: 30
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM: 30

* Bu dersler İngilizce olarak verilecektir.

Klinik psikoloji modülündeki yüksek lisans öğrencilerimiz PSİ 5099 Tez dersi kapsamında üniversitemiz Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi Psikolojik Danışmanlık Hizmeti kapsamında doktora öğrencilerinin ve öğretim üyelerimizin süpervizyonuyla danışan almakta ve psikolojik değerlendirme ve psikoterapi hizmeti vermektedir.