Psikoterapide Güncel Konular: Psikoloji Perspektifinden Çok Boyutlu Bir Bakış

Yayınlanma Tarihi: 22-02-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editörlüğünü bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Orçun Yorulmaz‘ın yaptığı, yazarları arasında ise Prof. Dr. Gülay Dirik, Araş. Gör. Başak Öksüzler, Araş. Gör. Elçin Yorulmaz, Araş. Gör. Özge Erarslan, Araş. Gör. Pelin Bintaş-Zörer, Araş Gör. Sedef Tulum-Akbulut ve doktora öğrencileri Gamze Gültekin, Sıla Derin ve Umut Çıvgın‘ın yer aldığı “Psikoterapide Güncel Konular: Psikoloji Perspektifinden Çok Boyutlu Bir Bakış” adlı kitap yayınlanmıştır.

Kitapta psikoterapi alanındaki güncel bilimsel araştırma yöntemleri başta olmak üzere teknolojinin ve internetin psikoterapiye yansımalarına, anormalin ötesine geçerek olumluya odaklanan pozitif klinik psikolojiye, sağlık kuruluşlarında uygulanan psikoterapi müdahalelerine, hangi psikoterapi yaklaşımının hangi durumlarda etkili olduğuna, herhangi bir uzmana gereksinim duymadan uygulanan kendine yardım araçlarına kadar zengin içerikte farklı konulara dair açıklamalar ve son dönem bilimsel araştırmalardan örnekler bulabilirsiniz. Kitaba ulaşmak için tıklayınız.