Research Projects


Ongoing ResearchCompleted Projects

Investigation of the Effect of An Internet-Based and Therapist-Supported Grief Intervention Program For Bereaved Individuals at Risk

Sponsor Foundation: TUBİTAK

Project Coordinator: RA. Samet Baş

Researchers: Prof. Orçun YORULMAZ

Starting Date: 11/2020

Ending Date:

Investigation of the Effect of Combined Cognitive Bias Modification on Obsessive Compulsive Symptoms (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04575805)

Sponsor Foundation: TUBİTAK

Project Coordinator: MSc. Sıla Derin

Researchers: Prof. Orçun YORULMAZ

Starting Date: 7/2020

Ending Date:

A Structured and Empirically Validated Multidimensional Intervention Program to Improve Postdivorce Adjustment and Psychological Well-Being for Divorced Women    

Sponsor Foundation: TUBİTAK

Project Coordinator: Assoc. Prof. A. Esin YILMAZ SAMANCI

Researchers: RA. Başak Öksüzler Cabılar, MSc. Büşra Yıldırım, RA. Özge Erarslan İngeç, RA. Pelin Bintaş Zörer, RA. Sedef Tulum Akbulut, RA. Zeynep Akyüz 

Starting Date: 2/2020

Ending Date:

Alzheimer Hastalarında Inflamatuar Yanıt Değişiminin Belirlenmesi Için Mononükleer Hücrelerden Direkt Konversiyonla Indüklenmiş Mikroglia Eldesi

Sponsor Foundation: TUBİTAK

Project Coordinator: Prof. Görsev Yener

Researchers: Assoc. Prof. Derya Durusu EMEK SAVAŞ

Starting Date: 11/2019

Ending Date:

Demansta Duygusal Süreçlerin EEG Beyin Dinamiği Yöntemleri ile Değerlendirilmesi

Sponsor Foundation: TUBİTAK

Project Coordinator: Prof. Görsev Yener

Researchers: Assoc. Prof. Derya Durusu EMEK SAVAŞ

Starting Date: 4/2019

Ending Date:

The Efficacy of Speed of Processing Training in Mild Cognitive Impairment

Sponsor Foundation: Global Brain Health Institute (GBHI), Alzheimer’s Association, Alzheimer’s Society

Project Coordinator: Assoc. Prof. Derya Durusu EMEK SAVAŞ

Starting Date: 10 / 2018

Ending Date:

Alzheimer Hastalığı ve Hafif Kognitif Bozuklukta Nöropsikolojik Testler, EEG-Olaya İlişkin Potansiyeller ve Osilasyonlar ile Yapısal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Boylamsal Olarak İncelenmesi

Sponsor Foundation: DEU Department of Scientific Research Projects

Project Coordinator: Prof. Görsev Yener

Researchers: Assoc. Prof. Derya Durusu EMEK SAVAŞ

Starting Date: 9 / 2018

Ending Date:

Psychological and Physical Effects of Violance on Women: Latent Variable Models Approach

Sponsor Foundation: DEU Department of Scientific Research Projects

Project Coordinator: Assoc. Prof. Duygu GÜNGÖR CULHA

Researchers: Assoc. Prof. İnci Boyacıoğlu, RA. Cennet Yastıbaş

Starting Date: 9 / 2018

Ending Date:

Psikolojik Şiddetin Kadınların Öztanımlayıcı Anıları Üzerindeki Etkisi

Sponsor Foundation: TUBİTAK

Project Coordinator: Assoc. Prof. İnci Boyacıoğlu

Researchers: Assoc. Prof. Serap Akfırat, RA. Elçin Yorulmaz, RA. Çağla Aktaş

Starting Date: 12 / 2017

Ending Date:

Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Sanal Gerçeklik İle Bilişsel Tedavi

Sponsor Foundation: DEU Department of Scientific Research Projects

Project Coordinator: Asst. Prof. Faik Kartelli

Researchers: Assoc. Prof. Derya Durusu EMEK SAVAŞ

Starting Date: 1 / 2017

Ending Date:1 / 2020

Şizofrenide Motivasyonel Bozukluğun Elektrofizyolojik ve Nöropsikolojik Yöntemlerle İncelenmesi: Kilo Alımı ve Sigara Kullanımı ile İlişkisi

Sponsor Foundation: DEU Department of Scientific Research Projects

Project Coordinator: Prof. Berna Binnur Akdede

Researchers: Assoc. Prof. Derya Durusu EMEK SAVAŞ

Starting Date: 3 / 2018

Ending Date:12 / 2019

An Analysis of the Intergroup Contact, Friendship, Empathy, Anxiety and Attitudes of University Students from Different Backgrounds in Their Dormitory Life.

Sponsor Foundation: DEU Department of Scientific Research Projects

Project Coordinator: Prof. Abbas Türnüklü

Starting Date: 1 / 2018

Ending Date:7 / 2019

Kadına Yönelik Psikolojik Şiddet, Tutumlar, Değerler ve Sistemi Meşrulaştırma: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme

Sponsor Foundation: TUBİTAK

Project Coordinator: Undergraduate Student,Taner Görüryılmaz

Researchers: Assoc. Prof. İnci Boyacıoğlu

Starting Date: 11 / 2017

Ending Date:11 / 2018

Hafif Bilişsel Bozukluk Tanısı Alan Bireylerin “Default Mode”, Kısa Süreli Bellek Kayıt ve Geri Çağırma ile İlişkili Nöral Bileşenlerinin Erken Alzheimer Hastaları ile Onların Sağlıklı Kardeşler ve Kontroller ile Karşılaştırılması

Sponsor Foundation: TUBİTAK

Project Coordinator: Prof. Ali Saffet Gönül

Researchers: RA. Seda Eroğlu

Starting Date: 5 / 2015

Ending Date:11 / 2018

Cross-Cultural Marriages between Individuals from Different Identity Categories and Groups, and Contact Between Groups

Sponsor Foundation: DEU Department of Scientific Research Projects

Project Coordinator: Assoc. Prof. Gül Özateşler Ülkücan

Researchers: Prof. Abbas Türnüklü, RA. Özge Erarslan İngeç, RA. Sedef Tulum Akbulut

Starting Date: 4 / 2015

Ending Date:4 / 2018

An investigation of Social Stigma for Obsessive Compulsive Disorder: Does Stigmatization Differ Among Various Sypmtom Subtypes and Does An Intervention Program Based on Psychoeducation Decrease Stigmatization?

Sponsor Foundation: TUBİTAK

Project Coordinator: Prof. Orçun Yorulmaz

Researchers:RA. Gülşah Durna, MSc. Ayça Aktaç

Starting Date: 1 / 2017

Ending Date:12 / 2017

Project for Development of Turkish Psychological Instruments Database

Sponsor Foundation: DEU Department of Scientific Research Projects

Project Coordinator: Prof. Orçun Yorulmaz

Researchers: Prof. Gülay Dirik, Assoc. Prof. Kerem Canlı, RA. Elçin Yorulmaz, RA. Özge Erarslan İngeç, RA. Sedef Tulum Akbulut, MSc. Ayça Aktaç

Starting Date:4 / 2015

Ending Date:12 / 2017

Sosyal ikilemlerde güven ve iş birliği: Düzenleyici odağın rolü

Sponsor Foundation: TUBİTAK

Project Coordinator: Assoc. Prof. Gökhan Karagonlar

Researchers: Prof. Abbas Türnüklü

Starting Date:11/ 2014

Ending Date:9 / 2017

Neurocognition and Neuroimaging Features In Offspring Of Parents With Bipolar Disorder: A Comperative High Risk Study

Sponsor Foundation: DEU Department of Scientific Research Projects

Project Coordinator: Prof. Dr. Ayşegül Özerdem

Researchers: Asst. Prof. Ceren HIDIROĞLU ONGUN

Starting Date:11 / 2015

Ending Date:5 / 2017