Publications

The articles of the faculty members published in the last 4 years are given in an alphabetical order.  

2020

Alma-Uzuntuna, L., & Yılmaz, A. E. (2020). Metacognitive Approach to Smoking Dependency: A Review of the Current Literature. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 30-48.

Aydoğdu, B. E., & Dirik, G. (2020). Bipolar Bozuklukta Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi. Current Approaches in Psychiatry, 12(1), 16-31.

Babiloni, C., Pascarelli, M. T., Lizio, R., Noce, G., Lopez, S., Rizzo, M., Emek-Savaş, D. D., … & Famà, F. (2020). Abnormal Cortical Neural Synchronization Mechanisms In Quiet Wakefulness Are Related To Motor Deficits, Cognitive Symptoms, And Visual Hallucinations In Parkinson’s Disease Patients: An Electroencephalographic Study. Neurobiology of Aging, 91,88-111.

Bagci, S. C., Stathi, S., Vezzali, L., Turnuklu, A., & Piyale, Z. E. (2020). I (dis) like the way you (dis) like them: The role of extended contact on social distance and attitudes towards the ingroup. British Journal of Social Psychology.

Bagci, S. C., Turnuklu, A., & Tercan, M. (2020). Positive intergroup contact decreases the likelihood that prejudicial attitudes become avoidant behavioral tendencies. European Journal of Social Psychology, 50(3), 597-613.

Boyle, R., Jollans, L., Rueda-Delgado, L. M., Rizzo, R., Yener, G. G., McMorrow, J. P., Emek-Savaş, D. D., … & Stern, Y. (2020). Brain-predicted age difference score is related to specific cognitive functions: A multi-site replication analysis. Brain Imaging and Behavior, 1-19.

Derin, S., & Yorulmaz, O. (2020). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Yanlılık Değişimi. Current Approaches in Psychiatry, 12(3), 299-317.

Durna, G., Ülbe, S., & Dirik, G. (2020). Kadında Cinsel İşlev Bozukluğunun Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: Sistematik Bir Derleme. Current Approaches in Psychiatry, 12(1), 72-90.

Farina, F. R., Emek-Savaş, D. D., Rueda-Delgado, L., Boyle, R., Kiiski, H., Yener, G., & Whelan, R. (2020). A comparison of resting state EEG and structural MRI for classifying Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. NeuroImage, 215, 116795.

Türnüklü, A., Türk, F., Tercan, M., & Kaçmaz, T. (2020). Gruplararası Tutum: Aynı Sınıflarda Eğitim Gören, Türkiyeli ve Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Birbirlerine Yönelik Tutumlarına ilişkin Okul Psikolojik Danışmanlarının Deneyimleri. Journal of Qualitative Research in Education, 8(2), 565-598.

Yıldırım, B., Bozyel, G., & Yorulmaz, O. (2020). Deneyim Örnekleme Yönteminin Anksiyete Bozukluklarının Değerlendirilmesinde Kullanımı: Sistematik Bir Derleme. Current Approaches in Psychiatry, 12(2), 168-181.

Yılmaz, Ö., & Dirik, G. (2020). Yetişkinlerde Sağlık Kaygısı ile İlişkili Değişkenlerin Bilişsel Davranışçı Model Kapsamında İncelemesi. Turkish Journal of Psychology, 35(85), 21-36.

Yorulmaz, E., Civgin, U., & Yorulmaz, O. (2020). What is the role of emotional regulation and psychological rigidity in the relationship between stress and pathological Internet use?. Dusunen Adam: Journal of Psychiatry & Neurological Sciences, 33, 71-78.

2019

Acar, D., & Dirik, G. (2019). Güncel bir paradigma: Yazılı duygusal dışavurum. Current Approaches in Psychiatry11(1), 65-79.

Aktaç, A., Durdu-Akgün, B., & Yorulmaz, O. (2019). Ruh sağlığında mobil uygulamalar: Etkinliğe yönelik sistematik bir gözden geçirme. Current Approaches in Psychiatry, 11(4), 519-530.

Araz, A., & Direkçi, E. A. (2019). Mutluluk, Üzüntü ve Öfke Dışavurum Tarzlarında Cinsiyet ve Yaş Farklılıkları. Yeni Symposium, 57(1), 16-24.

Araz, A., Güngör, D., & Aşçı, E. (2019). Turkish adaptation of the positive–negative relationship quality (PN-RQ) scale: A reliability and validity study. Behavioral Sciences9(9), 100.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Lopez, S., Soricelli, A., Emek-Savaş, D. D., … & Arnaldi, D. (2019). Levodopa may affect cortical excitability in Parkinson’s disease patients with cognitive deficits as revealed by reduced activity of cortical sources of resting state electroencephalographic rhythms. Neurobiology of Aging73, 9-20.

Babiloni, C., Del Percio, C., Pascarelli, M. T., Lizio, R., Noce, G., Lopez, S., Emek-Savaş, D. D., … & Arnaldi, D. (2019). Abnormalities of functional cortical source connectivity of resting-state electroencephalographic alpha rhythms are similar in patients with mild cognitive impairment due to Alzheimer’s and Lewy body diseases. Neurobiology of Aging77, 112-127.

Baş, S., Dirik, G. (2019). Kanser Tanısı Olan Kişilerde Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulamaları: Sistematik Bir Derleme. Studies in Psychology, 39(2), 1-27.

Bintaş Zörer, P., Tulum Akbulut, S., & Dirik, G. (2019). Doğum sonrası depresyonda bağlanma örüntüleri ve partner desteğinin rolü. Current Approaches in Psychiatry11(2), 154-166.

Bora, E., Can, G., Ildız, A., Ulas, G., Hıdıroğlu Ongun, C., Inal, N. E., & Ozerdem, A. (2019). Neurocognitive heterogeneity in young offspring of patients with bipolar disorder: The effect of putative clinical stages. Journal of Affective Disorders, 257, 130-135.

Boyacıoğlu, İ. (2019). Kadına yönelik şiddeti önleyici devlet politikaları: Psikolojik şiddetle mücadele. Madde, Diyalektik ve Toplum, 2(3), 246-249.

Can, G., Bora, E., Ildız, A., Ulas, G., Hıdıroğlu Ongun, C., Sprooten, E., … & Ozerdem, A. (2019). Neurocognition in young offspring of individuals with bipolar disorder: The role of co-existing familial and clinical high-risk for bipolar disorder. Psychiatry Research, 281, 112565.

Denizci Nazlıgül, M., & Yılmaz, A. E. (2019). Oyun Bağımlılığı ve Egzersiz Bağımlılığına Davranışsal Bağımlılık Çerçevesinden Bakış. Journal of Dependence, 20(2), 97-108.

Durna, G., Yorulmaz, O., & Aktaç, A. (2019). Public stigma of obsessive compulsive disorder and schizophrenic disorder: Is there really any difference?. Psychiatry Research271, 559-564.

Emek Savaş, D. D., Yerlikaya, D., Yener, G. G. ve Öktem Tanör, Ö. (2019). Validity, Reliability and Normative Data of The Stroop Test Çapa Version. Turkish Journal of Psychiatry. 

Erarslan, Ö., & Işıklı, S. (2019). Bilişsel Üçlü Envanteri’nin Türkçe uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Archives of Neuropsychiatry56, 32-39.

Erdugan, C., & Araz, A. (2019).  The Cognitive, Emotional and Behavioral Indicators of Dispositional Gratitude in Close Friendship: The Case of Turkey. Studies in Psychology, 39(2), 321-344.

Fide, E., Emek-Savaş, D. D., Aktürk, T., Güntekin, B., Hanoğlu, L., & Yener, G. G. (2019). Electrophysiological evidence of altered facial expressions recognition in Alzheimer’s disease: a comprehensive ERP study. Clinical Neurophysiology, 130(10), 1813-1824.

Güngör, D., Ülbe, S., & Baş, S. (2019). Örtük Markov Analizlerinde Model Seçimi Üzerine Bir Monte Carlo Simülasyon Çalışması. Turkish Journal of Psychology, 34(83), 94-104.

Güntekin, B., Hanoğlu, L., Aktürk, T., Fide, E., EmekSavaş, D. D., Ruşen, E., … & Yener, G. G. (2019). Impairment in recognition of emotional facial expressions in Alzheimer’s disease is represented by EEG theta and alpha responses. Psychophysiology, 56(11), e13434.

Hünerli, D., Emek-Savaş, D. D., Çavuşoğlu, B., Çolakoğlu, B. D., Ada, E., & Yener, G. G. (2019). Mild cognitive impairment in Parkinson’s disease is associated with decreased P300 amplitude and reduced putamen volume. Clinical Neurophysiology130(8), 1208-1217.

Hünler, O., & Boyacıoğlu, İ. (2019). Türkiye’de psikoloji alanında kadın çalışmaları ve kadın akademisyenlerin çalışma ortamı üzerine bir inceleme. Mediterranean Journal of Gender and Women’s Studies2(1), 1-18.

Kaçmaz, T., Türnüklü, A., & Karazor, V. (2019). Gruplararası temas: farklı sosyal kimliklere sahip üniversite öğrencilerinin, aynı yurt odasında yaşadıkları gruplararası temasın incelenmesi. Journal of Qualitative Research in Education7(2), 688-709.

Onat, M., İnal Emiroğlu, N., Baykara, B., Özerdem, A., Özyurt, G., Öztürk, Y., Hıdıroğlu Ongun, C., … & Pekcanlar Akay, A. (2019). Executive functions and impulsivity in suicide attempter adolescents with major depressive disorder. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(3), 332-339.

Öksüzler, B., & Dirik, G. (2019). Investigation of post-traumatic growth and related factors in elderly adults’ experience of spousal bereavement. Turkish Journal of Geriatrics22(2), 181-190.

Özateşler Ülkücan, G., Türnüklü, A., Erarslan İngeç, Ö., Tulum Akbulut, S. (2019). Gruplar arası temas ve çapraz evlilikler: İzmir’de Alevi-Sünni evlilikleri. The Journal of Turkish Social Research23(1), 1-24.

Öztekin, E., & Karaoğlu, K. M. (2019). Depresyonun kişilerarası psikoterapisinin klinik alandaki rolü: Bilişsel davranışçı terapiler ve medikal tedavilerle karşılaştırma çalışmalarına ilişkin bir derleme. Life Skills Journal of Psychology3(5), 111-118.

Şalvarlı, Ş. İ., & Griffiths, M. D. (2019). Internet gaming disorder and its associated personality traits: A systematic review using PRISMA guidelines. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-23.

Şalvarlı, Ş. İ., & Griffiths, M. D. (2019). The Association Between Internet Gaming Disorder and Impulsivity: A Systematic Review of Literature. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-27.

Türk, F., Türnüklü, A., Tercan, M., & Kaçmaz, T. (2019). Gruplar Arası Olumlu ve Olumsuz Temas: Türk ve Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçi Etkileşimlerinin İncelenmesi. Nesne – Journal of Psychology, 7(15), 214-235.

Türnüklü, A., Karazor, V., & Kaçmaz, T. (2019). Farklı sosyal kimliklerimize rağmen, aynı yurt odasını paylaşabiliriz: Gruplararası olumlu ve olumsuz temas. Journal of Qualitative Research in Education7(3), 1205-1231.

Üzümçeker, E., Gezgin, G. N., & Akfırat, S. (2019). Sosyal ve evrimsel psikolojide insan özgeciliği bilmecesi. Life Skills Journal of Psychology3(5), 93-110.

Yalin, N., Saricicek, A., Hidiroglu, C., Zugman, A., Direk, N., Ada, E., … & Özerdem, A. (2019). Cortical thickness and surface area as an endophenotype in bipolar disorder type I patients and their first-degree relatives. NeuroImage: Clinical, 22, 101695.

Yener, G. G., Fide, E., Özbek, Y., Emek-Savaş, D. D., Aktürk, T., Çakmur, R., & Güntekin, B. (2019). The difference of mild cognitive impairment in Parkinson’s disease from amnestic mild cognitive impairment: Deeper power decrement and no phase-locking in visual event-related responses. International Journal of Psychophysiology139, 48-58.

Yorulmaz, O., Çulha-Güngör, D., & Gökdağ, C. (2019). Obsesif inançlar anketi: Kısa formların Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Turkish Journal of Psychiatry, 30, 191-199.

2018

Acar, D., & Dirik, G. (2018). Yazılı duygusal dışavurum paradigması: Kanser hastalarının eşlerinde travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası gelişim üzerindeki etkileri. Turkish Journal of Clinical Psychiatry, 21, 154-167.

Akfırat, S., & Yangın, E. (2018). Ev sahibi topluluk kültürleşme ölçeği (ETKÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin üniversite öğrenci örnekleminde incelenmesi. The Journal of Social Sciences, 5(29), 499-519.

Alma, L., Spada, M. M., Fernie, B. A., Yilmaz-Samanci, A. E., Caselli, G., & Nikčević, A. V. (2018). Metacognitions in smoking: Evidence from a cross-cultural validation of the metacognitions about smoking questionnaire in a Turkish sample. Psychiatry Research, 259, 160-168.

Alpay, Ü., Aydoğdu, B. E., & Yorulmaz, O. (2018).  A systematic review on effect of mindfulness based interventions on substance abuse. Addicta: The Turkish Journal of Addictions, 5(4), 721-746.

Ayas, H., & Dirik, G. (2018). Kanser hastası çocukların ebeveynlerinde travma sonrası gelişim ve yükleme biçimleri. Turkish Psychological Articles, 21(41), 1-12.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Lopez, S., Soricelli, A., Emek-Savaş, D. D., … & Bonanni, L. (2018). Abnormalities of resting-state functional cortical connectivity in patients with dementia due to Alzheimer’s and Lewy body diseases: an EEG study. Neurobiology of Aging, 65, 18-40.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Lopez, S., Soricelli, A., Emek-Savaş, D. D., … & Bonanni, L. (2018). Abnormalities of resting state cortical EEG rhythms in subjects with mild cognitive impairment due to Alzheimer’s and Lewy body diseases. Journal of Alzheimer’s Disease, 62(1), 247-268.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Lopez, S., Soricelli, A., Emek-Savaş, D. D., … & Stocchi, F. (2018). Functional cortical source connectivity of resting state electroencephalographic alpha rhythms shows similar abnormalities in patients with mild cognitive impairment due to Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. Clinical Neurophysiology, 129(4), 766-782.

Bagci, S. C., & Turnuklu, A. (2018). Intended, unintended, and unknown consequences of contact: The role of positive-negative contact on outgroup attitudes, collective action tendencies, and psychological well-being. Social Psychology,50, 7-23.

Bagci, S. C., Turnuklu, A., & Bekmezci, E. (2018). Cross‐group friendships and psychological well‐being: A dual pathway through social integration and empowerment. British Journal of Social Psychology, 57(4), 773-792.

Bagci, S. C., Turnuklu, A., & Bekmezci, E. (2018). The buffering role of in‐group identification and intergroup contact on the association between perceived discrimination and mental health. Journal of Community & Applied Social Psychology, 28(5), 293-305.

Boyacıoğlu, İ., & Aktaş, Ç. (2018). Olayların merkeziliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Psychological Articles, 21(41), 17-26.

Boyacıoğlu, İ., & Hünler, O. S. (2018). Psikoloji biliminde cinsiyetçi yanlılıklar ve eşitlikçi bir gelenek olarak feminist psikoloji. İzmir Bar Association, 11-21.

Çıvgın, U., Yorulmaz, E., & Dirik, G. (2018). Yazılı duygusal dışavurum paradigmasının kullanımı ve meme kanseri hastaları ile yapılan uygulamaları: Bir derleme çalışması. Mediterranean Journal of Humanities, VIII(2), 291-311.

Emek-Savaş, D. D., Yerlikaya, D., & Yener, G. G. (2018). Validity, reliability and Turkish norm values of the clock drawing test for two different scoring systems. Turkish Journal of Neurology, 24(2), 143-152.

Güntekin, B., Hanoğlu, L., Güner, D., Yılmaz, N. H., Çadırcı, F., Mantar, N., Emek-Savaş, D. D., … & Başar, E. (2018). Cognitive impairment in parkinson’s disease is reflected with gradual decrease of EEG delta responses during auditory discrimination. Frontiers in Psychology, 9, 170.

Inozu, M., Kahya, Y., & Yorulmaz, O. (2018). Neuroticism and religiosity: The role of obsessive beliefs, thought-control strategies and guilt in scrupulosity and obsessive–compulsive symptoms among Muslim undergraduates. Journal of Religion and Health, 1-17.

Irmak, T. Y., Kızıltepe, R., Aksel, Ş., Güngör, D., & Eslek, D. (2018). Mika ile kendimi korumayı öğreniyorum: Cinsel istismarı önleme programının etkililiği. Turkish Journal of Psychology, 33(81), 41-57.

Kapucu, A., İyilikçi, E. A., Eroğlu, S., & Amado, S. (2018). Kodlama öncesi veya geri getirme öncesi sevk edilen korku ve kızgınlık duygularının tanıma belleği performansına etkileri. Turkish Journal of Psychology, 33(82), 85.

Karazor, V., Türnüklü, A., & Kaçmaz, T. (2018). Farklı sosyal kimliklerimize rağmen, aynı yurt odasında birlikte yaşayabiliriz: Gruplararası empati. Nesne – Journal of Psychology, 6(13), 407-438.

Korkmaz, M., Bildiren, A., Demiral, N., & Çulha, D. G. (2018). TONI-3 sözel olmayan zeka testinin 6-11 yaş örneklemi norm ve standardizasyon çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry, 19(Supplement 1), 76-83.

Nazligul, M. D., Yilmaz, M., Gulec, U., Yilmaz, A. E., Isler, V., O’Connor, R. V., … & Clarke, P. (2018). Interactive three-dimensional virtual environment to reduce the public speaking anxiety levels of novice software engineers. IET Software, 13(2), 152-158.

Onat, M., İnal Emiroğlu, N., Baykara, B., Özerdem, A., Özyurt, G., Öztürk, Y., Hıdıroğlu Ongun, C., … & Akay, A. (2018). Executive functions and impulsivity in suicide attempter adolescents with major depressive disorder. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(3), 332-339.

Türk, F., Kaçmaz, T., Türnüklü, A., & Tercan, M. (2018). Okul psikolojik danışmanlarının penceresinden Türk ve Suriyeli ilkokul öğrencilerinin gruplararası empati deneyimlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 17(2).

Üzümçeker, E., & Akfırat, S. (2018). Kadın cinayetlerine yönelik atıfların cinsiyet grubuyla özdeşleşme, çelişik duygulu cinsiyetçilik ve siyasi ideolojilerle ilişkisi. Studies in Psychology, 38(1), 1-32.

Van Dick, R., Lemoine, J. E., Steffens, N. K., Kerschreiter, R., Akfirat, S. A., Avanzi, L., … & González, R. (2018). Identity leadership going global: Validation of the Identity Leadership Inventory across 20 countries. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 91(4), 697-728.

Yastıbaş, C., & Dirik, G. (2018). Kanser ve farkındalık temelli müdahale programları: Sistematik derleme. Current Approaches in Psychiatry, 10(3), 375-393.

Yerlikaya, D., Emek Savaş, D. D., Bircan Kurşun, B., Öztura, İ., & Yener, G.G. (2018). Electrophysiological and neuropsychological outcomes of severe obstructive sleep apnea: Effects of hypoxemia on cognitive performance. Cognitive Neurodynamics, 12(5), 471-480.

Yılmaz, Ö., & Dirik, G. (2018). Sağlık Bilişleri Anketi (SBA)’nin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Nesne – Journal of Psychology, 6(13), 337-366.

Yorulmaz, E., & Dirik, G. (2018). Sağlık kaygısı ile ilişkili faktörler: Sağlık kaygısında bağlanmanın rolü var mıdır? Dokuz Eylul University The Journal of Graduate School of Social Sciences, 20(3), 443-459.

Yorulmaz, O., Sapmaz-Yurtsever, S., Gökdag, C., Kaçar-Basaran, S., Göcek-Yorulmaz, E., Yalçin, M., … & Görgü-Akçay, N. S. (2018). The future of psychotherapy in Turkey: Predictions for the next 10 years. The Journal of Nervous and Mental Disease, 206(5), 332-339.

 

2017

Araz, A., & Erdugan, C. (2017). Minnettarlık dışavurum ölçeği geliştirme çalışması. Nesne – Journal of Psychology, 5(11), 404-425.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Cordone, S., Lopez, S., Emek-Savaş, D. D., … & Bonanni, L. (2017). Abnormalities of cortical neural synchronization mechanisms in patients with dementia due to Alzheimer’s and Lewy body diseases: an EEG study. Neurobiology of Aging, 55, 143-158.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Cordone, S., Lopez, S., Emek-Savaş, D. D., … & De Pandis, M. F. (2017). Abnormalities of cortical neural synchronization mechanisms in subjects with mild cognitive impairment due to Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases: an EEG study. Journal of Alzheimer’s Disease, 59(1), 339-358.

Başar, E., Femir, B., Emek-Savaş, D. D., Güntekin, B., & Yener, G. G. (2017). Increased long distance event-related gamma band connectivity in Alzheimer’s disease. NeuroImage: Clinical, 14, 580-590.

Bosco, P., Redolfi, A., Bocchetta, M., Ferrari, C., Mega, A., Galluzzi, S., Emek-Savaş, D. D., … & Frisoni, G.B. (2017). The impact of automated hippocampal volumetry on diagnostic confidence in patients with suspected Alzheimer’s disease: A European Alzheimer’s Disease Consortium study. Alzheimer’s & Dementia, 13(9), 1013-1023.

Boyacıoğlu, İ. (2017). Geçmişi kabul etme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Social Sciences Studies Journal, 3(4), 290-299.

Boyacıoğlu, İ. (2017). The effect of attachment anxiety and avoidance on freely recalled autobiographical memories: A linguistic analysis. International Journal of Social and Humanities Sciences Research, 3(4), 190-197.

Emek-Savaş, D. D., Özmüş, G., Güntekin, B., Dönmez Çolakoğlu, B., Çakmur, R., Başar, E., & Yener, G. G. (2017). Decrease of delta oscillatory responses in cognitively normal Parkinson’s disease. Clinical EEG and Neuroscience, 48(5), 355-364.

Güngör, D., & Ülbe, S. (2017). Örtük markov model: Latent GOLD 5.1’e genel bakış. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 8(2), 237-245.

Nazlıgül, M. D., Baş, S., Akyüz, Z., & Yorulmaz, O. (2017). İnternette oyun oynama bozukluğu ve tedavi yaklaşımları: sistematik bir gözden geçirme. Addicta: The Turkish Journal of Addictions, 5(1), 13-35.

Nikčević, A. V., Alma, L., Marino, C., Kolubinski, D., Yılmaz-Samancı, A. E., Caselli, G., & Spada, M. M. (2017). Modelling the contribution of negative affect, outcome expectancies and metacognitions to cigarette use and nicotine dependence. Addictive Behaviors, 74, 82-89.

Özmüş, G., Yerlikaya, D., Gökçeoğlu, A., Emek Savaş, D. D., Çakmur, R., Dönmez Çolakoğlu, B., & Yener, G. G. (2017). Demonstration of early cognitive impairment in Parkinson’s disease with visual P300 responses. Archives of Neuropsychiatry, 54, 21-27.

Sağkal, A. S., & Türnüklü, A. (2017). Çocukların ebeveynler arası çatışmalara ilişkin algıları: Nitel bir çalışma. Ege Journal of Education, 18(1), 376-407.

Sağkal, A. S., & Türnüklü, A. (2017). Barış eğitimi programının lise öğrencilerinin öznel iyi oluş ve umut düzeyleri üzerindeki etkileri. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 7(47), 69-85.

Van Waalwijk Van Doorn, L. J., Gispert, J. D., Kuiperij, H. B., Claassen, J. A., Arighi, A., Baldeiras, I., Emek-Savaş, D. D., … & Verbeek, M. (2017). Improved cerebrospinal fluid-based discrimination between Alzheimer’s disease patients and controls after correction for ventricular volumes. Journal of Alzheimer’s Disease, 56(2), 543-555.