Genel Bilgiler

Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde örgün öğretim temelli ve %30 İngilizce olarak 2013-2014 eğitim-öğretim yılında açılan Psikoloji lisans programının temel hedefi, psikolojinin çeşitli alt alanlarında nitelikli hizmetler verebilecek donanımda mezunlar yetiştirmektir. Böylelikle alanda yürütülen uygulamalı ve bilimsel araştırma temelli çalışmaları takip edebilecek ve temel düzeyde uygulayabilecek kalitede meslek elemanlarının ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Programdan mezun olan psikologlar sağlık bakanlığı, aile ve sosyal politikalar bakanlığı, adalet bakanlığı, milli eğitim bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklar bünyesinde yer alan hastaneler, üniversiteler, kreş ve anaokulları, huzurevleri, ceza ve tevkif evleri, aile mahkemeleri, psikoteknik değerlendirme merkezleri, özel eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, danışmanlık merkezleri, araştırma merkezleri, endüstri ve örgütler, insan kaynakları, reklamcılık, medya sektörleri gibi oldukça geniş bir yelpaze içerisinde istihdam edilebilmektedir.

Temel psikolojik hizmetler birey ve/veya yakınları ile görüşme ve gözlem yapma, objektif ve tarama test uygulamalarını yürütme ve rapor hazırlama, psikolojik destek, rehabilitasyon ve psiko-eğitim çalışmaları yürütme, Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetlerine katkıda bulunma, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinde ve uygulanmasında görev alma, alan çalışmalarına katılma ve araştırma ve incelemelerde görev alma gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Bölümümüzün lisans programı, yurtiçi ve yurtdışı örneklerin sentezlenmesi sonucu oluşturulmuş bir yapıya ve zengin bir seçmeli ders havuzuna sahiptir. Buna göre programda, mezun olunduğunda ruh sağlığı alanındaki temel psikolojik hizmetleri ek eğitimler almaya ihtiyaç duymaksızın yürütebilecek düzeyde uygulama deneyimi kazandıracak derslere özellikle yer verilmiştir.


Ders/sınıf geçme, yatay geçiş, yan dal gibi konulardaki temel esaslara buradan ulaşabilirsiniz.