Müfredat

Programın en güncel haline DEÜ Bilgi Paketi sayfasından ulaşabilirsiniz.

D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 6001 PSİKOLOJİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYISAL YÖNTEMLER* ZORUNLU 3 0 0 12
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 18
TOPLAM: 30
1. Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 2 PSİ 6003 İLERİ KLİNİK DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 9
G 3 PSİ 6005 PSİKOPATOLOJİ VE PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI I* SEÇMELİ 3 0 0 9
G 4 PSİ 6007 KLİNİK PSİKOLOJİDE ETİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 5 PSİ 6009 DUYGULAR VE PSİKOPATOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 6 PSİ 6011 PSİKOPATOLOJİ VE KÜLTÜR SEÇMELİ 3 0 0 9
G 7 PSİ 6034 ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ TEORİSİ VE UYGULAMASI* SEÇMELİ 3 0 0 9
G 8 PSİ 6015 GRUPLAR ARASI ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM* SEÇMELİ 3 0 0 9
G 9 PSİ 6019 ÖĞRENME: DAVRANIŞIN DENEYSEL ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 10 PSİ 6021 KÜLTÜREL PSİKOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 9
G 11 PSİ 6035 BENLİK VE BELLEK SEÇMELİ 3 0 0 9
G 12 PSİ 6017 PSİKOLOJİDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENEY DÜZENLEME SEÇMELİ 3 0 0 9
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 6002 PSİKOLOJİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI NİCELİKSEL YÖNTEMLER II* ZORUNLU 3 0 0 12
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 18
TOPLAM: 30
2. Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 2 PSİ 6004 GÜNCEL PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 3 PSİ 6032 PSİKOLOJİDE UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE SÜPERVİZYON I SEÇMELİ 3 0 0 9
B 4 PSİ 6008 PSİKOPATOLOJİDE BİYOLOJİK TEDAVİLER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 5 PSİ 6010 SAĞLIK PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 9
B 6 PSİ 6012 BİLİŞSEL İŞLEV DEĞERLENDİRMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 7 PSİ 6014 ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 8 PSİ 6016 AİLE İÇİ UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI SEÇMELİ 3 0 0 9
B 9 PSİ 6018 TUTUM VE TUTUM DEĞİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 10 PSİ 6020 SOSYAL PSİKOLOJİDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 9
B 11 PSİ 6022 YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 12 PSİ 6024 ÖĞRENME VE BİLİŞİN EVRİMSEL TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 13 PSİ 6026 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİDE İLERİ ÇALIŞMALAR SEÇMELİ 3 0 0 9
B 14 PSİ 6028 TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 9
B 15 PSİ 6030 KİŞİLER ARASI SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 16 PSİ 6006 PSİKOPATOLOJİ VE PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI II SEÇMELİ 3 0 0 9
3. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 6098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 PSİ 6096 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 SBE 6000 BİLİM FELSEFESİ VE ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 16
TOPLAM: 30
3. Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 PSİ 6041 AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 PSİ 6043 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 PSİ 6045 ENDÜSTRİ/ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE SEMİNER SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 PSİ 6053 SOSYAL BİLİŞ VE BELLEK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 PSİ 6049 TUTUMLAR VE İKNANIN PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 PSİ 6051 PSİKOLOJİDE UYGULAMA, ARAŞTIRMA VE SÜPERVİZYON II SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 PSİ 6047 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE ENSTRÜMENTASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM: 30
5. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM: 30
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM: 30
7. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PSİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM: 30
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PSİ 6099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM: 30

*Bu dersler İngilizce olarak verilecektir.

Klinik psikoloji doktora programındaki öğrencilerimiz PSİ 6032 ve PSİ 6051 dersleri kapsamında Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi Psikolojik Danışmanlık Hizmeti kapsamında öğretim üyelerimizin süpervizyonuyla danışan almakta ve psikolojik değerlendirme ve psikoterapi hizmeti vermektedir.