Genel Bilgiler

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı 2013-2014 eğitim öğretim yılında tezli yüksek lisans programında öğrenci alımına başlamıştır. Bilimsel araştırma ve uygulama odaklı bir öğretim programına sahip yüksek lisans programının amacı öğrencilerin temel psikoloji bilgisinin ötesinde özelleşmiş bilgi, beceri ve deneyim edinmelerine, güncel literatür bilgi ve bulgularını takip ederek bilgi üretebilmeleri ve bunları ilgili kişi/kurumlara etkin biçimde aktarıp uygulayabilmelerine yardımcı olmaktır. Eğitim programı % 30 İngilizcedir; bilimsel araştırma ve yönteme ilişkin zorunlu ve psikolojinin alt alanlarına özel seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu yüksek lisans programının temel amaçları ise şöyle sıralanabilir:

  1. Psikolojinin farklı alt alanlarından hem kuramsal hem de uygulamalı bilgi birikimine ve becerilerine sahip,
  2. Gerektiğinde yeni durum ve koşullara bilgi ve becerilerini uyarlayabilen,
  3. Ulusal/uluslararası düzeyde bilgi ve bulguya ulaşma konusunda farklı araçları kullanarak özümseyebilecek,
  4. Alanındaki çeşitli konulara bilimsel araştırma yöntemlerini uyarlayarak tartışabilen ve özgün bilgi üretebilen,
  5. Ürettiği veya edindiği bilgi ve beceriyi etkin biçimde ilgili kişi ve gruplara aktarabilen,
  6. Mesleki sorumluluğunun farkında ve etik hassasiyete sahip yüksek lisans mezunu psikologlar yetiştirmektir.

Bölümümüzde yüksek lisans programları “Psikoloji” başlığı altında açılmaktadır, ancak 3 farklı modül altında ders alma ve tez yazma imkanı bulunmaktadır: Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Deneysel Psikoloji.

Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız.