Uygulamalı Psikoloji Laboratuvarı


Psikoloji bilimi, kuramsal bilginin yanı sıra güncel hayata önemli ölçüde yansımaları olan uygulamalı bir bilim alanıdır. Bu uygulama alanlarının başında da geleneksel alt alanlardan biri olan klinik psikoloji ile ilişkili psikolojik değerlendirme, psikolojik görüşme, psikolojik testler ve psikoterapi gelmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında öğrencilerimiz Gözlem ve Görüşme Teknikleri, Gözlem ve Görüşme Uygulamaları, Psikolojik Testler I ve II, Klinik Psikoloji Uygulamaları I ve II, Zeka Değerlendirmeleri, Psikolojide Uygulama, Araştırma ve Süpervizyon I ve II gibi kuramsal bilginin yanı sıra uygulama ağırlıklı dersler de almaktadır.

Bölümümüz bünyesinde kurulmuş olan Uygulamalı Psikoloji Laboratuvarı, öncelikle bölümümüz öğrencilerinin, bu tür dersler kapsamında gönüllü katılımcılarla yapılacak test uygulamaları, psikolojik görüşme ve psikoterapi uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu uygulamalar öğretim elemanlarının kontrolünde yapılmakta ve gizlilik başta olmak üzere etik ilkelere azami özen gösterilmektedir. Bu sayede öğrencilerin, eğitimleri sırasında edindikleri kuramsal bilgiyi uygulamaya dökmeleri ve bu uygulama becerilerini pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Uygulamalı Psikoloji Laboratuvarı, eğitimleri sırasında yetkin ve donanımlı şekilde yetişen öğrencilerimizin mezun olduklarında da etik ilkeleri benimsemiş ve gerekli bilgi-beceriye sahip bir şekilde çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu laboratuvar, çeşitli düzeydeki araştırmacıların psikoloji alanındaki bilimsel çalışmalarını yapabilmeleri için uygun ve özel bir ortam olarak da kullanılabilmektedir.