Projeler


Devam Eden ProjelerimizTamamlanmış Projelerimiz

The Efficacy of Speed of Processing Training in Mild Cognitive Impairment

Sponsor Kuruluş: Global Brain Health Institute (GBHI), Alzheimer’s Association, Alzheimer’s Society

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Derya Durusu Emek Savaş

Başlama Tarihi: 10 / 2018

Bitiş Tarihi: –

Alzheimer Hastalığı ve Hafif Kognitif Bozuklukta Nöropsikolojik Testler, EEG-Olaya İlişkin Potansiyeller ve Osilasyonlar ile Yapısal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Boylamsal Olarak İncelenmesi

Sponsor Kuruluş: DEÜ BAP Koordinasyon Birimi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Görsev Yener

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Derya Durusu Emek Savaş

Başlama Tarihi: 9 / 2018

Bitiş Tarihi: –

Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Psikolojik ve Fiziksel Etkileri: Örtük Değişken Modelleri Yaklaşımı

Sponsor Kuruluş: DEÜ BAP Koordinasyon Birimi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Duygu Güngör Culha

Araştırmacılar: Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu, Araş. Gör. Cennet Yastıbaş

Başlama Tarihi: 9 / 2018

Bitiş Tarihi: –

Şizofrenide Motivasyonel Bozukluğun Elektrofizyolojik ve Nöropsikolojik Yöntemlerle İncelenmesi: Kilo Alımı ve Sigara Kullanımı ile İlişkisi

Sponsor Kuruluş: DEÜ BAP Koordinasyon Birimi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Berna Binnur Akdede

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Derya Durusu Emek Savaş

Başlama Tarihi: 3 / 2018

Bitiş Tarihi: –

Psikolojik Şiddetin Kadınların Öztanımlayıcı Anıları Üzerindeki Etkisi

Sponsor Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu

Araştırmacılar: Doç. Dr. Serap Akfırat, Araş. Gör. Elçin Yorulmaz, Araş. Gör. Çağla Aktaş

Başlama Tarihi: 12 / 2017

Bitiş Tarihi: –

Nöropsikiyatrik Bozukluklarda Sanal Gerçeklik İle Bilişsel Tedavi

Sponsor Kuruluş: DEÜ BAP Koordinasyon Birimi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Faik Kartelli

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Derya Durusu Emek Savaş

Başlama Tarihi: 1 / 2017

Bitiş Tarihi: –

Kadına Yönelik Psikolojik Şiddet, Tutumlar, Değerler ve Sistemi Meşrulaştırma: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme

Sponsor Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü: Lisans Öğr. Taner Görüryılmaz

Araştırmacılar: Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu

Başlama Tarihi: 11 / 2017

Bitiş Tarihi: 11 / 2018

Hafif Bilişsel Bozukluk Tanısı Alan Bireylerin “Default Mode”, Kısa Süreli Bellek Kayıt ve Geri Çağırma ile İlişkili Nöral Bileşenlerinin Erken Alzheimer Hastaları ile Onların Sağlıklı Kardeşler ve Kontroller ile Karşılaştırılması

Sponsor Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ali Saffet Gönül

Araştırmacılar: Araş. Gör. Seda Eroğlu

Başlama Tarihi: 5 / 2015

Bitiş Tarihi: 11 / 2018

Farklı Kimlik Kategorilerinden ve Gruplarından (Sunni/Alevi) Gelen Bireylerin Oluşturdukları Çapraz Evlilikler ve Gruplar Arası Temas

Sponsor Kuruluş: DEÜ BAP Koordinasyon Birimi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gül Özateşler Ülkücan

Araştırmacılar: Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Araş. Gör. Özge Erarslan İngeç, Araş. Gör. Sedef Tulum Akbulut

Başlama Tarihi: 4 / 2015

Bitiş Tarihi: 4 / 2018

Obsesif Kompulsif Bozukluğa Yönelik Sosyal Damgalamanın İncelenmesi: Damgalama, Belirti Türlerine Göre Farklılaşıyor Mu ve Psikoeğitim Temelli Bir Müdahale Damgalamayı Azaltabilir Mi?

Sponsor Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Orçun Yorulmaz

Araştırmacılar: Araş. Gör. Gülşah Durna, Lisansüstü Öğr. Ayça Aktaç

Başlama Tarihi: 1 / 2017

Bitiş Tarihi: 12 / 2017

Akıllı bir başlangıç

Sponsor Kuruluş: Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hakan Coşkunol

Araştırmacılar: Araş. Gör. Elçin Yorulmaz

Başlama Tarihi: 10 / 2015

Bitiş Tarihi:

Türkçe Psikoloji Ölçüm Araçları Veritabanı (TÜPÖV) Geliştirme Projesi

Sponsor Kuruluş: DEÜ BAP Koordinasyon Birimi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Orçun Yorulmaz

Araştırmacılar: Prof. Dr. Gülay Dirik, Doç. Dr. Kerem Canlı, Araş. Gör. Elçin Yorulmaz, Araş. Gör. Özge Erarslan İngeç, Araş. Gör. Sedef Tulum Akbulut, Lisansüstü Öğr. Ayça Aktaç

Başlama Tarihi: 4 / 2015

Bitiş Tarihi: 12 / 2017

Sosyal ikilemlerde güven ve iş birliği: Düzenleyici odağın rolü

Sponsor Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gökhan Karagonlar

Araştırmacılar: Prof. Dr. Abbas Türnüklü

Başlama Tarihi: 11/ 2014

Bitiş Tarihi: 9 / 2017

İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu Tanılı Hastaların Çocuklarında Nörobiliş ve Nörogörüntüleme Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Yüksek Risk Çalışması

Sponsor Kuruluş: DEÜ BAP Koordinasyon Birimi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşegül Özerdem

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Ceren Hıdıroğlu Ongun

Başlama Tarihi: 11 / 2015

Bitiş Tarihi: 5 / 2017

Uygulamalı Psikoloji Laboratuarı için Alt Yapı Projesi

Sponsor Kuruluş: DEÜ BAP Koordinasyon Birimi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Orçun Yorulmaz

Başlama Tarihi: 10 / 2013

Bitiş Tarihi: 10 / 2015

Filmotherapy – Metamorphoses

Sponsor Kuruluş: Avrupa Birliği Comenius Regio

Proje Yürütücüsü: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Araştırmacılar: Prof. Dr. Fatma Ebru İkiz, Prof. Dr. Abbas Türnüklü

Başlama Tarihi: 9 / 2013

Bitiş Tarihi: 6 / 2015

Polatlı Müzakereci – Arabulucu Lider Öğrenci Yetişiyor Projesi

Sponsor Kuruluş: Hacı Ömer Sabancı Vakfı

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Abbas Türnüklü

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Cemile Çetin

Başlama Tarihi: 4 / 2014

Bitiş Tarihi: 4 / 2015

Dikkat Eğitimi Tekniğinin Ruminatif Düşünme Biçimi Üzerindeki Etkisi

Sponsor Kuruluş: DEÜ BAP Koordinasyon Birimi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Esin Yılmaz Samancı

Başlama Tarihi: 9 / 2012

Bitiş Tarihi: 3 / 2015

Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Modelinin Üniversite Öğrenci Anlaşmazlıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Sponsor Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ömür Neczan (Timurcanday) Özmen

Araştırmacılar: Prof. Dr. Nazim İrem, Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Dr. Tarkan Kaçmaz

Başlama Tarihi: 4 / 2012

Bitiş Tarihi: 10 / 2014

Depresif Belirtilerde Görülen Değişimi Yordayan Bilişsel ve Üstbilişsel Faktörler: İki-Zaman Ölçümlü Bir İnceleme

Sponsor Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. A. Esin Yılmaz Samancı

Başlama Tarihi: 1 / 2013

Bitiş Tarihi: 1 / 2014

Bağlanma Stillerine Bağlı Olarak Öztanımlayıcı Anıların İçeriksel Özelliklerinde Gözlenen Farklılaşmaların İncelenmesi

Sponsor Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu

Başlama Tarihi: 1 / 2013

Bitiş Tarihi: 1 / 2014

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Programı

Sponsor Kuruluş: T.C. Adalet Bakanlığı

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yusuf Karakoç

Araştırmacılar: Dr. Öğr. Üyesi Cemile Çetin, Prof. Dr. Abbas Türnüklü

Başlama Tarihi: 8 / 2013

Bitiş Tarihi: 8 / 2013

Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği Geliştirme Projesi

Sponsor Kuruluş: DEÜ BAP Koordinasyon Birimi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu

Başlama Tarihi: 6 / 2012

Bitiş Tarihi: 6 / 2013

Proje Hazırlama: Teorikten Pratiğe

Sponsor Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ercan Akpınar

Araştırmacılar: Prof. Dr. Gül Ünal Çoban, Prof. Dr. Abbas Türnüklü

Başlama Tarihi: 9 / 2012

Bitiş Tarihi: 10 / 2012