Yayınlar

Bölüm öğretim elemanlarımızın son 3 yıldaki makale çalışmaları önce yıla, sonra ilk yazar soyadına göre alfabetik sıralama ile verilmiştir.


2019

Acar, D. ve Dirik, G. (2019). Güncel bir paradigma: Yazılı duygusal dışavurum. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar11(1), 65-79.

Aktaç, A., Durdu-Akgün, B. ve Yorulmaz, O. (2019). Ruh sağlığında mobil uygulamalar: Etkinliğe yönelik sistematik bir gözden geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(4), 519-530.

Araz, A., Güngör, D. ve Aşçı, E. (2019). Turkish adaptation of the positive–negative relationship quality (PN-RQ) scale: A reliability and validity study. Behavioral Sciences9(9), 100.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Lopez, S., Soricelli, A., Emek-Savaş, D. D.,  & Arnaldi, D. (2019). Levodopa may affect cortical excitability in Parkinson’s disease patients with cognitive deficits as revealed by reduced activity of cortical sources of resting state electroencephalographic rhythms. Neurobiology of Aging73, 9-20.

Babiloni, C., Del Percio, C., Pascarelli, M. T., Lizio, R., Noce, G., Lopez, S., Emek-Savaş, D. D.,  & Arnaldi, D. (2019). Abnormalities of functional cortical source connectivity of resting-state electroencephalographic alpha rhythms are similar in patients with mild cognitive impairment due to Alzheimer’s and Lewy body diseases. Neurobiology of Aging77, 112-127.

Bintaş Zörer, P., Tulum Akbulut, S. ve Dirik, G. (2019). Doğum sonrası depresyonda bağlanma örüntüleri ve partner desteğinin rolü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar11(2), 154-166.

Boyacıoğlu, İ. (2019). Kadına yönelik şiddeti önleyici devlet politikaları: Psikolojik şiddetle mücadele. Madde, Diyalektik ve Toplum, 2(3), 246-249.

Durna, G., Yorulmaz, O. ve Aktaç, A. (2019). Public stigma of obsessive compulsive disorder and schizophrenic disorder: Is there really any difference?. Psychiatry Research271, 559-564.

Erarslan, Ö. ve Işıklı, S. (2019). Bilişsel Üçlü Envanteri’nin Türkçe uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Archives of Neuropsychiatry/Nöropsikiatri Arşivi56, 32-39.

Güngör, D., Ülbe, S. ve Baş, S. (2019). Örtük Markov Analizlerinde Model Seçimi Üzerine Bir Monte Carlo Simülasyon Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 34(83), 94-104.

Hünerli, D., Emek-Savaş, D. D., Çavuşoğlu, B., Çolakoğlu, B. D., Ada, E. ve Yener, G. G. (2019). Mild cognitive impairment in Parkinson’s disease is associated with decreased P300 amplitude and reduced putamen volume. Clinical Neurophysiology130(8), 1208-1217.

Hünler, O. ve Boyacıoğlu, İ. (2019). Türkiye’de psikoloji alanında kadın çalışmaları ve kadın akademisyenlerin çalışma ortamı üzerine bir inceleme. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi2(1), 1-18.

Kaçmaz, T., Türnüklü, A. ve Karazor, V. (2019). Gruplararası temas: farklı sosyal kimliklere sahip üniversite öğrencilerinin, aynı yurt odasında yaşadıkları gruplararası temasın incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi7(2), 688-709.

Öksüzler, B. ve Dirik, G. (2019). Investigation of post-traumatic growth and related factors in elderly adults’ experience of spousal bereavement. Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi22(2), 181-190.

Özateşler Ülkücan, G., Türnüklü, A., Erarslan İngeç, Ö. ve Tulum Akbulut, S. (2019). Gruplar arası temas ve çapraz evlilikler: İzmir’de Alevi-Sünni evlilikleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi23(1), 1-24.

Öztekin, E. ve Karaoğlu, K. M. (2019). Depresyonun kişilerarası psikoterapisinin klinik alandaki rolü: Bilişsel davranışçı terapiler ve medikal tedavilerle karşılaştırma çalışmalarına ilişkin bir derleme. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi3(5), 111-118.

Türnüklü, A., Karazor, V. ve Kaçmaz, T. (2019). Farklı sosyal kimliklerimize rağmen, aynı yurt odasını paylaşabiliriz: Gruplararası olumlu ve olumsuz temas. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi7(3), 1205-1231.

Üzümçeker, E., Gezgin, G. N. ve Akfırat, S. (2019). Sosyal ve evrimsel psikolojide insan özgeciliği bilmecesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi3(5), 93-110.

Yener, G. G., Fide, E., Özbek, Y., Emek-Savaş, D. D., Aktürk, T., Çakmur, R. ve Güntekin, B. (2019). The difference of mild cognitive impairment in Parkinson’s disease from amnestic mild cognitive impairment: Deeper power decrement and no phase-locking in visual event-related responses. International Journal of Psychophysiology139, 48-58.

Yorulmaz, O., Çulha-Güngör, D. ve Gökdağ, C. (2019). Obsesif inançlar anketi: Kısa formların Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 30, 191-199.

 

2018

Acar, D. ve Dirik, G. (2018). Yazılı duygusal dışavurum paradigması: Kanser hastalarının eşlerinde travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası gelişim üzerindeki etkileri. Klinik Psikiyatri, 21, 154-167.

Akfırat, S. ve Yangın, E. (2018). Ev sahibi topluluk kültürleşme ölçeği (ETKÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin üniversite öğrenci örnekleminde incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(29), 499-519.

Alma, L., Spada, M. M., Fernie, B. A., Yilmaz-Samanci, A. E., Caselli, G. ve Nikčević, A. V. (2018). Metacognitions in smoking: Evidence from a cross-cultural validation of the metacognitions about smoking questionnaire in a Turkish sample. Psychiatry Research, 259, 160-168.

Alpay, Ü., Aydoğdu, B. E. ve Yorulmaz, O. (2018).  A systematic review on effect of mindfulness based interventions on substance abuse. Addicta: The Turkish Journal of Addictions, 5(4), 721-746.

Ayas, H. ve Dirik, G. (2018). Kanser hastası çocukların ebeveynlerinde travma sonrası gelişim ve yükleme biçimleri. Türk Psikoloji Yazıları, 21(41), 1-12.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Lopez, S., Soricelli, A., Emek-Savaş, D. D., … & Bonanni, L. (2018). Abnormalities of resting-state functional cortical connectivity in patients with dementia due to Alzheimer’s and Lewy body diseases: an EEG study. Neurobiology of Aging, 65, 18-40.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Lopez, S., Soricelli, A., Emek-Savaş, D. D., … & Bonanni, L. (2018). Abnormalities of resting state cortical EEG rhythms in subjects with mild cognitive impairment due to Alzheimer’s and Lewy body diseases. Journal of Alzheimer’s Disease, 62(1), 247-268.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Lopez, S., Soricelli, A., Emek-Savaş, D. D., … & Stocchi, F. (2018). Functional cortical source connectivity of resting state electroencephalographic alpha rhythms shows similar abnormalities in patients with mild cognitive impairment due to Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. Clinical Neurophysiology, 129(4), 766-782.

Bagci, S. C. ve Turnuklu, A. (2018). Intended, unintended, and unknown consequences of contact: The role of positive-negative contact on outgroup attitudes, collective action tendencies, and psychological well-being. Social Psychology, 50, 7-23.

Bagci, S. C., Turnuklu, A. ve Bekmezci, E. (2018). Cross‐group friendships and psychological well‐being: A dual pathway through social integration and empowerment. British Journal of Social Psychology, 57(4), 773-792.

Bagci, S. C., Turnuklu, A. ve Bekmezci, E. (2018). The buffering role of in‐group identification and intergroup contact on the association between perceived discrimination and mental health. Journal of Community & Applied Social Psychology, 28(5), 293-305.

Boyacıoğlu, İ. ve Aktaş, Ç. (2018). Olayların merkeziliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 21(41), 17-26.

Boyacıoğlu, İ. ve Hünler, O. S. (2018). Psikoloji biliminde cinsiyetçi yanlılıklar ve eşitlikçi bir gelenek olarak feminist psikoloji. İzmir Barosu Bülten (Özel Sayı), 11-21.

Çıvgın, U., Yorulmaz, E. ve Dirik, G. (2018). Yazılı duygusal dışavurum paradigmasının kullanımı ve meme kanseri hastaları ile yapılan uygulamaları: Bir derleme çalışması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, VIII(2), 291-311.

Emek-Savaş, D. D., Yerlikaya, D. ve Yener, G. G. (2018). Validity, reliability and Turkish norm values of the clock drawing test for two different scoring systems. Turkish Journal of Neurology, 24(2), 143-152.

Güntekin, B., Hanoğlu, L., Güner, D., Yılmaz, N. H., Çadırcı, F., Mantar, N., Emek-Savaş, D. D., … & Başar, E. (2018). Cognitive impairment in parkinson’s disease is reflected with gradual decrease of EEG delta responses during auditory discrimination. Frontiers in Psychology, 9, 170.

Inozu, M., Kahya, Y. ve Yorulmaz, O. (2018). Neuroticism and religiosity: The role of obsessive beliefs, thought-control strategies and guilt in scrupulosity and obsessive–compulsive symptoms among Muslim undergraduates. Journal of Religion and Health, 1-17.

Irmak, T. Y., Kızıltepe, R., Aksel, Ş., Güngör, D. ve Eslek, D. (2018). Mika ile kendimi korumayı öğreniyorum: Cinsel istismarı önleme programının etkililiği. Türk Psikoloji Dergisi, 33(81), 41-57.

Kapucu, A., İyilikçi, E. A., Eroğlu, S. ve Amado, S. (2018). Kodlama öncesi veya geri getirme öncesi sevk edilen korku ve kızgınlık duygularının tanıma belleği performansına etkileri. Türk Psikoloji Dergisi, 33(82), 85.

Karazor, V., Türnüklü, A. ve Kaçmaz, T. (2018). Farklı sosyal kimliklerimize rağmen, aynı yurt odasında birlikte yaşayabiliriz: Gruplararası empati. Nesne Psikoloji Dergisi, 6(13), 407-438.

Korkmaz, M., Bildiren, A., Demiral, N. ve Çulha, D. G. (2018). TONI-3 sözel olmayan zeka testinin 6-11 yaş örneklemi norm ve standardizasyon çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(Özel Sayı 1), 76-83.

Nazligul, M. D., Yilmaz, M., Gulec, U., Yilmaz, A. E., Isler, V., O’Connor, R. V., … & Clarke, P. (2018). Interactive three-dimensional virtual environment to reduce the public speaking anxiety levels of novice software engineers. IET Software, 13(2), 152-158.

Onat, M., İnal Emiroğlu, N., Baykara, B., Özerdem, A., Özyurt, G., Öztürk, Y., Hıdıroğlu Ongun, C. & Akay, A. (2018). Executive functions and impulsivity in suicide attempter adolescents with major depressive disorder. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(3), 332-339.

Türk, F., Kaçmaz, T., Türnüklü, A. ve Tercan, M. (2018). Okul psikolojik danışmanlarının penceresinden Türk ve Suriyeli ilkokul öğrencilerinin gruplararası empati deneyimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 17(2).

Üzümçeker, E. ve Akfırat, S. (2018). Kadın cinayetlerine yönelik atıfların cinsiyet grubuyla özdeşleşme, çelişik duygulu cinsiyetçilik ve siyasi ideolojilerle ilişkisi. Psikoloji Çalışmaları/Studies in Psychology, 38(1), 1-32.

Van Dick, R., Lemoine, J. E., Steffens, N. K., Kerschreiter, R., Akfirat, S. A., Avanzi, L., … & González, R. (2018). Identity leadership going global: Validation of the Identity Leadership Inventory across 20 countries. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 91(4), 697-728.

Yastıbaş, C. ve Dirik, G. (2018). Kanser ve farkındalık temelli müdahale programları: Sistematik derleme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(3), 375-393.

Yerlikaya, D., Emek Savaş, D. D., Bircan Kurşun, B., Öztura, İ. ve Yener, G.G. (2018). Electrophysiological and neuropsychological outcomes of severe obstructive sleep apnea: Effects of hypoxemia on cognitive performance. Cognitive Neurodynamics, 12(5), 471-480.

Yılmaz, Ö. ve Dirik, G. (2018). Sağlık Bilişleri Anketi (SBA)’nin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Nesne Psikoloji Dergisi, 6(13), 337-366.

Yorulmaz, E. ve Dirik, G. (2018). Sağlık kaygısı ile ilişkili faktörler: Sağlık kaygısında bağlanmanın rolü var mıdır? Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 443-459.

Yorulmaz, O., Sapmaz-Yurtsever, S., Gökdag, C., Kaçar-Basaran, S., Göcek-Yorulmaz, E., Yalçin, M., … & Görgü-Akçay, N. S. (2018). The future of psychotherapy in Turkey: Predictions for the next 10 years. The Journal of Nervous and Mental Disease, 206(5), 332-339.

 

2017

Araz, A. ve Erdugan, C. (2017). Minnettarlık dışavurum ölçeği geliştirme çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi, 5(11), 404-425.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Cordone, S., Lopez, S., Emek-Savaş, D. D., … & Bonanni, L. (2017). Abnormalities of cortical neural synchronization mechanisms in patients with dementia due to Alzheimer’s and Lewy body diseases: an EEG study. Neurobiology of Aging, 55, 143-158.

Babiloni, C., Del Percio, C., Lizio, R., Noce, G., Cordone, S., Lopez, S., Emek-Savaş, D. D., … & De Pandis, M. F. (2017). Abnormalities of cortical neural synchronization mechanisms in subjects with mild cognitive impairment due to Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases: an EEG study. Journal of Alzheimer’s Disease, 59(1), 339-358.

Başar, E., Femir, B., Emek-Savaş, D. D., Güntekin, B. ve Yener, G. G. (2017). Increased long distance event-related gamma band connectivity in Alzheimer’s disease. NeuroImage: Clinical, 14, 580-590.

Bosco, P., Redolfi, A., Bocchetta, M., Ferrari, C., Mega, A., Galluzzi, S., Emek-Savaş, D. D., … & Frisoni, G.B. (2017). The impact of automated hippocampal volumetry on diagnostic confidence in patients with suspected Alzheimer’s disease: A European Alzheimer’s Disease Consortium study. Alzheimer’s & Dementia, 13(9), 1013-1023.

Boyacıoğlu, İ. (2017). Geçmişi kabul etme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Social Sciences Studies Journal, 3(4), 290-299.

Boyacıoğlu, İ. (2017). The effect of attachment anxiety and avoidance on freely recalled autobiographical memories: A linguistic analysis. International Journal of Social and Humanities Sciences Research, 3(4), 190-197.

Emek-Savaş, D. D., Özmüş, G., Güntekin, B., Dönmez Çolakoğlu, B., Çakmur, R., Başar, E. ve Yener, G. G. (2017). Decrease of delta oscillatory responses in cognitively normal Parkinson’s disease. Clinical EEG and Neuroscience, 48(5), 355-364.

Güngör, D. ve Ülbe, S. (2017). Örtük markov model: Latent GOLD 5.1’e genel bakış. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(2), 237-245.

Nazlıgül, M. D., Baş, S., Akyüz, Z. ve Yorulmaz, O. (2017). İnternette oyun oynama bozukluğu ve tedavi yaklaşımları: sistematik bir gözden geçirme. Addicta: The Turkish Journal of Addictions, 5(1), 13-35.

Nikčević, A. V., Alma, L., Marino, C., Kolubinski, D., Yılmaz-Samancı, A. E., Caselli, G. ve Spada, M. M. (2017). Modelling the contribution of negative affect, outcome expectancies and metacognitions to cigarette use and nicotine dependence. Addictive Behaviors, 74, 82-89.

Özmüş, G., Yerlikaya, D., Gökçeoğlu, A., Emek Savaş, D. D., Çakmur, R., Dönmez Çolakoğlu, B. ve Yener, G. G. (2017). Demonstration of early cognitive impairment in Parkinson’s disease with visual P300 responses. Archives of Neuropsychiatry, 54, 21-27.

Sağkal, A. S. ve Türnüklü, A. (2017). Çocukların ebeveynler arası çatışmalara ilişkin algıları: Nitel bir çalışma. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 376-407.

Sağkal, A. S. ve Türnüklü, A. (2017). Barış eğitimi programının lise öğrencilerinin öznel iyi oluş ve umut düzeyleri üzerindeki etkileri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(47), 69-85.

Van Waalwijk Van Doorn, L. J., Gispert, J. D., Kuiperij, H. B., Claassen, J. A., Arighi, A., Baldeiras, I., Emek-Savaş, D. D., … & Verbeek, M. (2017). Improved cerebrospinal fluid-based discrimination between Alzheimer’s disease patients and controls after correction for ventricular volumes. Journal of Alzheimer’s Disease, 56(2), 543-555.