Hakkımızda

2013-2014 akademik yılında ilk lisans öğrencilerini alarak hizmet vermeye başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü, ilk lisans mezunlarını 2017 yılında vermiş genç ve dinamik bir bölümdür. 2014 yılında başlayan yüksek lisans programından bir yıl sonra açılan doktora programı ile lisansüstü düzeyde de öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Günümüz itibariyle psikoloji alanında lisans, klinik/sosyal/deneysel psikoloji alt alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim vermenin yanı sıra alanında bilimsel çalışmaları önemseyen bir bölüm olarak ülkemizdeki psikoloji bölümleri arasında yerini almıştır. Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile toplamda otuzu aşkın kişiden oluşan akademik kadrosu ile bölümümüz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi B Blok 4. katta yer almaktadır.

     

Psikoloji bilimi halk arasında davranışları inceleyen bir bilim dalı olarak bilinse de, bilimsel ve akademik açıdan farklı bir yapılanma içerir. Bu anlamda bölümümüzdeki akademik yapılanma 5 uzmanlık alanı çevresinde toplanmıştır: psikolojik sorunların ve anormal duygu, düşünce ve davranışların incelenmesi, değerlendirilmesi ve müdahale programları uygulanması ile ilgilenen uygulamalı/klinik psikoloji, insanların etkileşim biçimleri ve sosyal ilişkilerin birey üzerindeki etkisine odaklanan sosyal psikoloji, duygu, düşünce ve davranışların ardındaki temel süreçlere odaklanan deneysel psikoloji, insanların doğumdan ölüme kadar gelişimsel değişimlerini inceleyen gelişim psikolojisi ve son olarak tüm bu süreç ve ilgili faktörlerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili psikometri. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün temel amacı, lisans ve lisansüstü programları ile eğitim düzeyine göre genel veya alana özel psikoloji bilgisi ve bilimsel düşünme becerisi ile donanmış, edindiği bilgi birikimini yaygınlaştırma, sorgulama ve üretme becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. Psikoloji biliminin bütün alt alanlarında, çağdaş psikoloji bilgisini etik değerler çerçevesinde yetkinlikle uygulayabilen, kazandıkları becerileri hizmete dönüştürebilen, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilincine sahip mezunlar vermeyi hedeflemekteyiz.

Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında %30 İngilizce dilinde eğitim verilmektedir. Bu nedenle, lisans programında bir yıl İngilizce dilinde hazırlık programını başarı ile tamamlama zorunluluğu söz konusudur. Birinci sınıftaki psikoloji bilimine giriş ile birlikte bu bilim dalı ile yakından ilişkili diğer bilim dallarında alınan temel niteliğindeki zorunlu derslerin ardından öğrencilerimiz, ikinci sınıftan itibaren psikoloji bilim dalındaki alt alanlara yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgiler içeren zorunlu ve seçmeli derslerle çeşitlenen bir eğitim programını tamamlar. Bölümümüzde ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır ve ayrıca bağıl not geçme sistemi uygulanır.

Öte yandan, lisansüstü eğitim programlarında hazırlık sınıfı uygulaması yoktur. Lisansüstü programlarda bilimsel araştırma yöntemi ve istatistik ile ilgili derslerin yanında kabul edilen modüle göre öğrenciler, o alana özel seçmeli dersler alır. Başarılı olan öğrencilerimiz ise yüksek lisans veya doktora tezlerine yönelirler. Lisansüstü eğitim programlarının sonunda belirli koşulları sağlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda lisansüstü eğitim yaptıklarına dair “Alan Yönelim Belgesi” verilmektedir. Programlara katılma koşulları ve dersler ile ilgili ayrıntılı bilgiye ana sayfada yer alan “Akademik Programlar” başlığı altındaki sayfalardan ulaşabilirsiniz.

Psikoloji Bölümü mezunları sağlık, eğitim, sanayi ve endüstri kuruluşları, sosyal hizmet kurumları, araştırma merkezleri gibi pek çok farklı alanda kamu ve özel sektörde çalışabilmektedir. Birçok kurumda, lisans mezunları psikolog, yüksek lisans mezunları uzman psikolog, doktora programı mezunları ise psikolog doktor olarak çeşitli pozisyonlarda görev almaktadırlar.

Bölüm Tarihçesi

2009 yılında Prof. Dr. Abbas Türnüklü’nün bölüm başkanı olması ile akademik hayata geçen Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü, zaman içerisinde öğretim üyesi sayısının artması ile birlikte lisans ile klinik, sosyal ve deneysel psikoloji alt alanlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Bugün itibariyle bölümümüz 3 profesör, 5 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi olmak üzere 11 öğretim üyesi ve 19 araştırma görevlisi ile birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Bölümün Misyonu

Bilimsel bilginin ışığında, lisans ve lisansüstü programları ile hem genel psikoloji hem de psikolojinin özel alt alanlarında yeterli teorik alt yapıya sahip, uygulama alanında etkin, psikoloji bilimindeki güncel alan yazını takip edebilen, bilimsel araştırma ve yayın yapabilme yetisine sahip, hem uygulama hem de araştırma alanlarında etik değerlere bağlı olarak çalışan psikologlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bölümün Vizyonu

Gelecek on yıl içerisinde, lisans ve lisansüstü seviyede çağdaş psikoloji bilgisini etik değerler çerçevesinde yetkinlikle uygulayabilen mezunları olan, lisansüstü düzeyde sunduğu eğitimle ve yürütülen bilimsel araştırmalarla modern psikolojinin ilerlemesine katkıda bulunan bir bölüm haline gelmek hedeflenmektedir.