Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Gülay DİRİK
Bölüm Başkanı
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Psikoloji), 1998
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2001
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2006

Tel: (0232) 301 87 46

Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Orçun YORULMAZ
Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Psikoloji), 1999
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2002
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2007

Tel: (0232) 301 94 15
Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Lisans: Ege Üniversitesi (Psikoloji), 1992
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi (Psikometri), 1995
Doktora: Leicester Üniversitesi (Eğitim Psikolojisi), 1999

Tel: (0232) 301 86 37
Doç. Dr. A. Esin YILMAZ SAMANCI
Lisans: Hacettepe Üniversitesi (Psikoloji), 1998
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2002
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Klinik Psikoloji), 2007

Tel: (0232) 301 86 36

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. İnci BOYACIOĞLU
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Lisans: Koç Üniversitesi (Psikoloji), 2001; Hacettepe Üniversitesi (Psikoloji), 2003
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Sosyal Psikoloji), 2006
Doktora: The University of Leeds (Psikoloji), 2011

Tel: (0232) 301 86 38
Doç. Dr. Serap AKFIRAT
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Psikoloji), 1997
Yüksek Lisans: Mersin Üniversitesi (Psikoloji), 2003
Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Psikoloji), 2008

Tel: (0232) 301 86 35
Doç. Dr. Arzu ARAZ
Lisans: Ege Üniversitesi (Psikoloji), 1988
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi (Sosyal Psikoloji), 1991
Doktora: Ege Üniversitesi (Sosyal Psikoloji), 1998

Tel: (0232) 301 94 34

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi Derya Durusu EMEK SAVAŞ
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Lisans: Yakın Doğu Üniversitesi (Psikoloji), 2008
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi (Klinik Sinirbilimler), 2011
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi (Temel Sinirbilimler), 2014

Tel: (0232) 301 86 25
Dr. Öğr. Üyesi Ceren HIDIROĞLU ONGUN
Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi (Psikoloji), 2004
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi (Klinik Sinirbilimler), 2009
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi (Temel Sinirbilimler), 2014

Tel: (0232) 301 94 32

Psikometri Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Duygu GÜNGÖR CULHA
DEKAN YARDIMCISI, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikometri Anabilim Dalı Başkanı

Lisans: Ege Üniversitesi (Psikoloji), 2005
Doktora: Ege Üniversitesi (Psikometri), 2012

Tel: (0232) 301 94 36

Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

 

Öğr. Gör. Ömer KÜLHANCI
Lisans: Hacettepe Üniversitesi (Psikoloji), 2012
Yüksek Lisans: King's College London (Genes, Environment and Development), 2015

Tel: (0232) 301 94 32